Zakres usług

Nasza firma prowadzi działalność w zakresie projektowania przedsięwzięć budowlanych budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Ponadto uzupełniliśmy ofertę o inne usługi, takie jak: świadectwa energetyczne, modernizacje, opracowania technologiczne i programy funkcjonalno-użytkowe dla budownictwa. Do każdego projektu wykonujemy niezbędną pełno branżową dokumentację. Dzięki temu Nasza oferta jest kompleksowa oraz wygodna dla Klienta, gdyż wystarczy współpraca z jedną firmą.

Architektura bez ograniczeń

Posiadamy odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Oferujemy nadzór autorski nad całością budowy obiektu, sprawdzanie i wykonywanie projektów budowlanych i zagospodarowania przestrzennego.

Urbanistyka

Wykonujemy wszelkie prace z zakresu urbanistyki, małej architektury i zieleni. Sporządzimy plany zagospodarowania terenu, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne i projekty zagospodarowania działek dla terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych.

Aranżacja wnętrz i kolorystyka

Opracowujemy projekty wnętrza, wraz z jego kolorystyką, a także wizualizacją. Przy aranżacji kierujemy się wcześniej ustalonymi specyfikacjami Klienta odnośnie budżetu, potrzeb lub innych wskazówek. Projektujemy wnętrza dla każdego rodzaju budynku.

Budynki jednorodzinne

Projektujemy budynki jednorodzinne, wykonując projekty na zamówienia indywidualne. Zajmujemy się również adaptacją projektów typowych. Zapewniamy wymaganą dokumentację oraz doradzamy i służymy pomocą przy dokonywaniu formalności.

Budynki wielorodzinne

Projektujemy budynki mieszkalne wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe, bloki, wieżowce. Ponadto specjalizujemy się również w projektowaniu budynków zamieszkania zbiorowego, takich jak hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowo-wypoczynkowe.

Budynki użyteczności publicznej

Projektujemy również wszelkie obiekty użyteczności publicznej, budynki handlowo-usługowe i usługowe (markety, galerie handlowe, biura), obiekty sportowe jak hale sportowo - widowiskowe, stadiony oraz budynki przemysłowe (hale przemysłowe, produkcyjne), budynki gospodarcze - wraz z pełną infrastrukturą.

Opracowania technologiczne

Sporządzamy opracowania technologiczne oraz programy funkcjonalno-użytkowe dla budynków usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, zawierające opisy ogólne, specyfikacje techniczne, opisy wymagań zamawiającego oraz planowane koszty wykonywanych prac.

Oceny techniczne , ekspertyzy i świadectwa energetyczne

Wykonujemy ekspertyzy budowlane, opinie techniczne oraz świadectwa energetyczne (certyfikaty) służące określeniu energochłonności dla lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków handlowo-usługowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Modernizacje i prace remontowe

Naszą specjalnością są również modernizacje oraz termomodernizacje wszelkich budynków. Ponadto oferujemy opracowania dotyczące przebudowy, rozbudowy i remontów istniejących budynków i obiektów. Na ich potrzeby wykonujemy wszelkie plany, projekty i specyfikacje techniczne.